کلیه قطعات دیسک تولید شده توسط ما (رامیکو یدک)، در شرایط مونتاژی، روی توپی چرخ بسته شده و در سرعت بالای چرخش، تست لنگی و لرزش میشود. لذا این اطمینان را به خریدار میدهیم که این قطعات فاقد کوچکترین لنگی و لرزش در هنگام رانندگی باشد.  این فرمول بر روی قطعه کاسه چرخ نیز اجرا میشود.
لنگی نقشه مگاموتور و ساپکو در قطعات دیسک، کمتر از ۰.۰۵ میلیمتر میباشد، ولی قطعات تولیدی ما این مقدار به کمتر از ۰.۰۲ کاهش پیدا کرده است، لذا قطعات تولیدی ما_ رامیکو یدک (در اینجا)_ از کلیه قطعات دیگر موجود در بازار از کیفیت سطح بالاتر و لنگی پایینتر برخوردار است. فقط یک بار از ما خرید کنید تا مشتری دائم ما شوید.