قوانین

  • بعد از ثبت سفارش توسط مشتری و پرداخت وجه، در کمتر از دو روز کاری سفارش مشتری با استفاده از روش ارسال انتخاب شده برایشان ارسال می شود.
  • بعد از ارسال کد رهگیری برای مشتری ثبت می شود تا بتواند محل کالای خود را پیگیری نماید.
  • سفارشات ثبت شده از مشهد توسط پیک ارسال می شود. 
  • در صورت درخواست مشتری، همراه سفارشات فاکتور نیز ارسال می شود.