جزئیات سفارش کاور فرش غیر استاندارد

بدون اغراق ۹۰ درصد فرش ها از یک سانت تا یک وجب بزرگ و کوچیک اند. کاور فرش قرار است قالب فرش شود. لذا ضروری است که فرشتان را با دقت سایز بزنید (ترجیحا متر فلزی). سایز دقیق را به ما اعلام کنید که طبق همان سایز تولید و ارسال شود. ختی یک سانت هم مهم است. اندازه گیری عرض که مشخص است. برای طول فرش، ریشه حساب نشه ولی بافت سفید قبل از ریشه اگر تا نمیخورد، باید حساب شود. 


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد کاور فرش کشدار انتخاب شده را بنویسید. کد کاور فرش کشدار انتخاب شده را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

کد هر کاور فرشی را که انتخاب کرده اید و قصد دارید برایتان طبق سایز دقیق فرشتان تولید شود را با دقت بنویسید. اگر قصد سفارش چند کد را دارید، اسم تمام کد ها را بنویسید و در ادامه فرم در بخش سایز و یا توضیحات می توانید سفارش هر کد را با جزئیات بنویسید.

انتخاب این گزینه اجباری است.

۹۵ درصد فرش ها از یک سانت تا یک وجب بزرگ و کوچیک هستند. مطمئن باشید فرش شما هم به احتمال زیاد همین طوره. ترجیحا با متر فلزی سایز هر کدام از فرش هایتان را اندازه بزنید. هم طول و هم عرض. برای اندازه گیری طول، ریشه چون تا میخورد حساب نشود، ولی بافت سفید قبل از ریشه در اندازه گیری حساب شود.

سایز تک تک فرش ها را بنویسید. سایز تک تک فرش ها را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

سایز فرش هایتان را بنویسید. اگر فقط سه تا فرش ۱۲ متری است و همزمان هم خریداری کردید، باز هم باید سایز تک تک آنها را اندازه بزنید. سعی کنید خطایتان کمتر از یک سانت باشد.

نوع فرش را بنویسید. نوع فرش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

در اینجا اگر فرشتان ابریشمی و یا ۱۲۰۰ یا ۱۵۰۰ شانه است و یا نازک است برایمان بنویسید. اگر فرش معمولی است، بنویسید معمولی است.

توضیحات اضافه:
استان و شهر را بنویسید. استان و شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
کد پستی را بنویسید. کد پستی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد پستی را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.
سند پرداخت کارت به کارت (در صورت پرداخت غیر انلاین) را بنویسید. سند پرداخت کارت به کارت (در صورت پرداخت غیر انلاین) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

اگر کارت به کارت کرده اید کد پیگیری، مبلغ و ساعت واریز را در اینجا برایمان بنویسید

تومان
مبلغ را بنویسید.
درگاه پرداخت را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...