اکثر کاور فرش های موجود در سایت منسوجات رامش به دو شکل کشدوزی می شوند. در واقع دو کارگاه مختلف داریم که هر کدام دوخت منحصر به خود را دارد.

  • در کارگاه اول از کش دور تا دور، کش کمری، چهار کش گوشه استفاده می شود و گوشه های کاور هم پاکتی می شوند. 
  • در کارگاه دوم از کش دور تا دور ۲ یا ۳ کش کمری استفاده می شود ( ۱۲ متری سه کش و بقیه سایز ها ۲ کش). در این دوخت طبق تجربه از کش گوشه استفاده نمی شود. ولی اگر مشتری بخواد کش گوشه ها هم با هزینه اندکی اضافه می کنیم ( گرچه استفاده از کش گوشه در این دوخت توصیه نمی شود)

تولید کاور فرش طبق سایز دقیق فرش های مشتریان و همچنین استفاده از این دو نوع کش دوزی، تا حد خیلی خوبی مانع حرکت و سر خوردن کاور فرش می شود.

کش های استفاده سده در کاور فرش های منسوجات رامشاز کش های دو سانت تبریز با بالاترین کیفیت اند.

توجه به این نکته ضروری است که برای حفظ سلامت کش ها لازم است کاور فرش ها در زیر دمای ۳۰ درجه شسته شوند.