حوله ها می توان از نخ اپن (open end) و یا نخ رینگ (ring) تولید شوند. نخ اپن انتهایش باز و نخ رینگ به صورت حلقه ای می باشد. با نگاه دقیق تر به حوله می توان این تفاوت را ببینید. نخ رینگ نسبت به نخ اپن کیفیت و دوام بالاتری دارد و با توجه به پروسه تولید با هزینه بالاتر، قیمت بالاتری دارد. لذا حوله های نخ رینگ نسبت به حوله نخ اپن کیفیت و قیمت بالاتری دارند. البته باید توجه داشت که شماره نخ روی قیمت نیز موثر است. اکثر حوله از نخ 16 و 20 تولید می شوند. البته تعداد محدودی از حوله با نخ 30 نیز تولید می شوند که قیمت خیلی بالاتری دارند. لذا هنگام خرید علاوه بر توجه به نوع نخ، به شماره نخ استفاده شده در آن باید توجه کرد.