زیرانداز

زیر اندازهای جاجیمی، حصیری پلاستیکی و روفرشی.

دسته‌بندی