برای تولید پرده چاپی از پارچه هایی از جنس های مختلف میتوان استفاده کرد. این پارچه باید خاصیتی داشته باشد که قابلیت چاپ با کیفیت بالا را داشته باشد.

از بهترین پارچه ها برای تولید پرده چاپی مخمل پورشه، هازان و میکرو براش (میکرو نخی) استفاده کرد. 

پارچه میکرو براش با اینکه چاپش بسیار شبیه چاپ سرویس روتختی می شود و ست را بسیار مشابه تر می کند، ولی پارچه میکرو براش نازک است و نور را زیاد عبور می دهد. لذا این پارچه در سایت منسوجات رامش به عنوان جنس پارچه قابل سفارش نیست.

دو پارچه مخمل و هازان به عنوان دو جنس مناسب پارچه برای پرده چاپی در منسوجات رامش برای تولید پرده چاپی قابل سفارش است. مخمل نسبت به هازان ضخیم تر است و حتی برای سالن های آرایشی نیز قابل استفاده است. رنگ بر روی این پارچه ها ثابت است و با شستشو های متمادی پرده رنک پس نمیدهد.

در وب سایت منسوجات رامش (رامش مارکت) میتوانید سرویس روتختی چاپی، پرده چاپی و ست روتختی و پرده و فرشینه سفارش دهید. این محصولات با بهترین قیمت بازار و با بهترین جنس پارچه و با بهترین کیفیت چاپ و با طرح های بسیار زیبا و متنوع قابل سفارش است. این سفارش در کمتر از ده روز تولید و برای مشتری ارسال می شود.